Vakjury verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland

informatie

De vakjury voor de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland is bekend. Lees hieronder over hun ervaring en motivatie om hun steentje bij te dragen aan deze verkiezing.

Leonard Geluk, juryvoorzitter

“Ik ben Leonard Geluk en mag als directeur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de vakjury van de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland voorzitten. Als juryvoorzitter maak ik gebruik van de brede kennis en ervaringsdeskundigheid van de andere juryleden. Want beleid van de overheid is pas geslaagd als de mensen waarvoor je het maakt daar ook tevreden over zijn. Dat geldt ook voor toegankelijkheid.

 

Daarom is het mooi dat alle inwoners van Nederland tijdens de verkiezing de toegankelijkheid van gemeenten kunnen beoordelen. Gemeenten hebben immers een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat toegankelijkheid voor iedereen gewoon wordt. Zodat ook mensen met een beperking of chronische ziekte zonder obstakels kunnen werken, winkelen, sporten en naar school kunnen gaan.

 

Tijdens de verkiezing laten gemeenten zien hoe zij zich hiervoor inzetten en inspiratie opdoen bij collega-gemeenten om de omgeving nog beter in te richten. Een ding is duidelijk: Om de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland te worden, moet een gemeente veel verschillende zaken op orde hebben.”

Foto van Leonard Geluk, directeur van VNG. Hij kijkt recht de camera in.

Rick Brink

“Mijn naam is Rick Brink en ik vind het ontzettend leuk om dit jaar jurylid te zijn van de Meest Toegankelijke Gemeente 2021! Zelf was ik gemeenteraadslid van de gemeente Hardenberg die in 2018 deze prijs mocht ontvangen. Daarna is toegankelijkheid nog meer een opdracht geworden van de totale Hardenbergse samenleving, ik weet dus hoe belangrijk deze award is en welk vliegwieleffect het kan hebben.

 

De meesten van jullie kennen mij misschien nog als de eerste Minister van Gehandicaptenzaken. Op initiatief van KR0-NCRV mocht ik deze functie 1,5 jaar uitvoeren en is de belangenbehartiger flink in mij wakker geschud. Het is mijn overtuiging dat de vorming van een inclusieve samenleving start bij kinderen, maar ook bij de overheidslaag die het dichtst bij mensen staat en dat is de gemeente. Inmiddels ben ik Directeur Belangenbehartiging bij Stichting Studeren & Werken op Maat en heb ik een eigen adviesbureau.

 

Als jurylid vind ik het belangrijk dat er in de samenleving aandacht is voor alle beperkingen en alle generaties, dat is inclusie. Daarnaast vind ik het belangrijk dat toegankelijkheid in gezamenlijkheid wordt aangepakt. Dus niet alleen kijken naar de overheid, maar samen de schouders eronder!”

Foto van Rick Brink. Voormalig gemeenteraadslid van Hardenberg. Hij kijkt recht in de camera.

Illya Soffer

“Ik ben Illya Soffer en zet mij als directeur van Ieder(in) dagelijks in voor de emancipatie en participatie van ruim 2 miljoen mensen met een beperking of chronische aandoening.

 

Om de stem van mensen met een beperking bij de invoering van het VN-verdrag zo sterk mogelijk te maken, werken vier organisaties samen in de Alliantie VN-verdrag: Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. LFB, de belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, de koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz en Per Saldo, de landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). Namens de alliantie neem ik deel aan de vakjury van de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland.

 

Ik zal met een kritische blik kijken naar hoe het met de toegankelijkheid van gemeenten gesteld is. Mijn focus zal liggen op de mate waarin er volgens het VN-verdrag Handicap wordt gewerkt: of en hoe mensen met een beperking betrokken worden bij het inclusiebeleid in hun gemeente.”

 

Fotografe van foto is Claudia Kamergorodski.

Foto van Illya Soffer die recht in de camera kijkt. Foto gemaakt door Claudia Kamergorodski

Sheila Oroschin

“Mijn naam is Sheila Oroschin, het is een hele eer om een van de vakjuryleden van de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland te zijn. Toegankelijkheid, in al zijn vormen, ligt me na aan het hart. Ik heb zelf een zoon die ‘anders’ ontwikkeld is en mij heeft geleerd dat ieder mens bijzonder is, over talent beschikt en graag erkend willen worden.

 

Kunnen deelnemen aan onze huidige samenleving is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom zijn we 14 jaar geleden gestart met de sociale onderneming The Masters. Eerst met een ontmoetingsplek in de wijk, waar de verbinding met de lokale bedrijven en bewoners zorgde voor erkenning. Later heeft dit geleid tot betaalde arbeid en bijzondere projecten. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een organisatie die Masters Community Homes neerzet, waar Masters (‘anders’ ontwikkelden), studenten en jonge statushouders betaalbaar samenleven in een helende omgeving.

 

Ik ben (sociaal) ondernemer met ervaring in de horeca- en kledingbranche en sinds 2007 ook in de wereld van ‘de zorg’. Deze expertise neem ik mee in de vakjury. Ik weet hoe belangrijk een goede samenwerking met de gemeente is. Ondernemers en gemeenten hebben samen een verantwoordelijkheid om te zorgen dat de toegankelijkheid in Nederland verbetert. Het verbeteren van toegankelijkheid vraagt aandacht, vertrouwen, creativiteit en soms wat risico nemen. Vaak is het een kwestie van gewoon doen. Allemaal eigenschappen die elke ondernemer herkent. Daarom vind ik het mooi dat ik dat perspectief mag vertegenwoordigen bij deze vakjury.”

Tako Rietveld

“Mijn naam is Tako Rietveld en als Kindercorrespondent laat ik op zoveel mogelijk plekken de stem van de jeugd horen. Ruim tien jaar lang was ik verslaggever voor het NOS Jeugdjournaal, waar ik reportages maakte over groot en klein nieuws, altijd met de jeugd in de hoofdrol. In 2015 startte ik als Kindercorrespondent om het belang van jeugdjournalistiek verder uit te dragen en uit te breiden. De grote droom is elk land een eigen Kindercorrespondent te laten hebben.

 

Het is een feest en een eer om jurylid te zijn van de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente. Ik hoop dat meer mensen zich ervan bewust worden dat een drempel meer of minder voor sommige kinderen het verschil kan betekenen tussen wel of niet meedoen. Gemeenten moeten hierin het goede voorbeeld geven en verschil maken. Het is mooi dat wij die goede voorbeelden in de schijnwerpers mogen zetten.”