Zwolle

In Zwolle vinden we het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Inclusief is ons uitgangspunt. Een goede toegankelijkheid past ook bij het zijn van een gastvrije stad. Toegankelijkheid is wellicht niet de reden dat mensen naar Zwolle komen, maar als je niet toegankelijk of gastvrij bent, is dat wel de reden waarom mensen niet meer terugkomen.

Deze content is beschikbaar na het accepteren van cookies.

In deze video gaat het Superteam langs bij de gemeente Zwolle om te kijken hoe toegankelijk het er is.

In Zwolle staat het thema daarom al veel langer op de agenda. In 2013 heeft het college het VN-verdrag al onderschreven. Het VN-verdrag is voor ons een extra reden om toegankelijkheid als speerpunt op te nemen in ons beleid. Door het VN-verdrag hebben we een extra groot besef dat we inclusief beleid willen maken. We willen op alle terreinen van het leven inclusief zijn.

Het is belangrijk dat de verhalen van de ervaringsdeskundigen verteld worden en bewustwordingsactiviteiten georganiseerd worden op scholen. Dit maakt indruk en daardoor minder onbekend en onbemind.

Ingrid van der Veer Ervaringsdeskundige projectondersteuner bij Toegankelijk Zwolle

Daarbij geldt het Zwolse thema “Samen maken we de Stad” ook nadrukkelijk voor Toegankelijkheid. Voor (sociaal) beleid wordt er samengewerkt met de Participatieraad en voor de praktische uitvoering trekken we samen op met Toegankelijk Zwolle. Door ervaringsdeskundigen te betrekken bij iedere fase van beleidsontwikkeling en uitvoering krijg je niet alleen een toegankelijk resultaat, het levert ook praktische kennis op en er ontstaat directe bewustwording.

Vanuit het VN-verdrag zijn we in Zwolle gestart met de buitenruimte. Ons standpunt is dat op een gelijkwaardige manier deelnemen aan de samenleving begint met dat je er kunt komen. In Zwolle zijn we vooral doeners. We nemen daarbij toegankelijkheid mee in wat we doen, of we nou werken aan projecten, beleid of onderhoud.

Meer informatie op de website van de gemeente: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/verkeer-en-vervoer/projecten/toegankelijke-stad

Ingrid van der Veer, ervaringsdeskundige projectondersteuner bij Toegankelijk Zwolle

Ik ben een vrouw van 53 jaar en sinds vijf jaar maak ik gebruik van een rolstoel. Door een spierziekte ben ik arbeidsongeschikt geworden. Gelukkig zijn er in Zwolle mogelijkheden om dan toch aan het werk te komen, betaald of als vrijwilliger.

Linda Hiemstra, ervaringsdeskundige

Geboren en getogen Zwollenaar, nu ruim drie jaar ervaringsdeskundige bij Toegankelijk Zwolle. Ik heb een aangeboren spierziekte, maar ik probeer die me zo min mogelijk in de weg te laten zitten (of ik ben gewoon eigenwijs, dat kan ook). Het mooie aan Zwolle vind ik dat de stad an sich misschien niet zo heel toegankelijk is, maar dat mensen vaak heel bereidwillig zijn om mee te denken aan creatieve oplossingen. De VR bril bij de Sassenpoort is daar een mooi voorbeeld van.

Projecten in de gemeente Zwolle over toegankelijkheid

Openbare Ruimte

Samen met belangenorganisatie Toegankelijk Zwolle hebben we onze visie op de toegankelijkheid voor de openbare ruimte opgesteld. Die is vervolgens vertaald in concrete richtlijnen die we via een website ontsluiten. Zo zijn ze voor iedereen toegankelijk en kunnen we inspelen op de actualiteit.

Het stationsgebied van Zwolle is een voorbeeld van hoe toegankelijkheid integraal wordt meegenomen in projecten. Op het nieuwe busperron staat bijvoorbeeld een praatpaal voor mensen met een visuele beperking, die voorleest hoe laat en vanaf welk perron de bus vertrekt.

Erfgoed

De Sassenpoort is een Rijksmonument uit 1409. Bij de bouw van deze verdedigingspoort is geen rekening gehouden met een toekomst waarin bezoekers de toren willen bezichtigen. Indachtig het motto ‘als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan’ is het mogelijk gebleken om de toegankelijkheid voor een grote groep mensen te verbeteren. Zo is er een Virtual Reality rondleiding gemaakt, zodat ook mensen in een rolstoel de Sassenpoort kunnen bezichtigen. En er zijn reliëfkaarten voor mensen met een visuele beperking, zodat zij het uitzicht kunnen voelen.

Kunst en cultuur

Toegankelijk Zwolle is één van de partners van het Bevrijdingsfestival Overijssel 2022. Er wordt nagedacht over een inclusief programma, een toegankelijk festivalterrein en het aanbieden van bewustwordingsactiviteiten.

In samenwerking met Toegankelijk Zwolle is een audiotour ontwikkeld die langs bijzondere historische plekken in de stad komt die te maken hebben met vrijheid en toegankelijkheid. De route zelf is volledig toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Ook voor mensen met een visuele of auditieve beperking zijn speciale tours ontwikkeld zodat zij deze route kunnen volgen.

Werk

Het Werkbedrijf Regio Zwolle (14 organisaties waaronder gemeenten, UWV, werkgeversorganisatie, vakbonden en onderwijs) wil een inclusieve arbeidsmarkt realiseren. In het werkprogramma en de uitvoeringsagenda gaat speciale aandacht uit naar mensen met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt. Het werkbedrijf zorgt voor verbinding, prioritering en facilitering van bestaande en nieuwe activiteiten.

Voor Zwollenaren vanaf 16 jaar die het om welke reden dan ook even niet lukt om mee te komen in de maatschappij, is er onder andere Dock24. Dat ondersteunt hen bij het vinden van hun mogelijkheden, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en weer meedoen.

Informatie

Binnen de gemeente hebben we een versimpelteam dat de toegankelijkheid van de gemeentelijke informatie en communicatie toetst en verbetert en werkt aan begrijpelijke en goed vindbare documenten.

Verkeer en Vervoer

In Zwolle hebben we verschillende gratis bewaakte fietsenstallingen. Bij drie ervan is ook een (mindervaliden) toilet aanwezig. Bij de drie stallingen kan ook gratis een kinderwagen of rollator geleend worden. Daarnaast zijn de toiletten bij de niet overdekte fietsenstallingen van een euroslot voorzien, zodat mensen 24/7 gebruik kunnen maken van deze faciliteit.

We hebben een speciale fietssticker ontwikkeld voor minder valide Zwollenaren, waarmee zij in een fietsparkeerverbodszone hun fiets toch dicht bij de bestemming mogen parkeren.

Welzijn

Er zijn sociale wijkteams in alle stadsdelen, die nauw samenwerken met tal van partners in de stad op het gebied van zorg en welzijn. Hierdoor kunnen alle inwoners van Zwolle op een laagdrempelige wijze informatie en ondersteuning krijgen over onder meer opvoeden, dagbesteding, hulpmiddelen en wonen. Of over werk en inkomen, vrijwilligerswerk of mantelzorg.

Onderwijs

Toegankelijk Zwolle geeft gastlessen op scholen over ‘leven met een beperking’. Daarbij bieden ze samen met SportServiceZwolle ook een aangepaste sportles aan (rolstoelbasketbal of goalball), waarbij ervaringsdeskundigen hun verhaal vertellen om bewustwording te creëren.

Onderwijscentrum De Twijn heeft haar schoolplein opnieuw ingericht, waarbij iedereen samen kan spelen, met en zonder beperking.

Bewustwording

Toegankelijk Zwolle biedt voor de medewerkers van de gemeente Zwolle workshops over het VN verdrag aan. De workshops worden ondersteund door podcast waarbij medewerkers van de gemeente geïnterviewd zijn over het VN verdrag.

Spelen

De gemeente Zwolle werkt samen met Toegankelijk Zwolle aan het realiseren van meer toegankelijke speelplekken. Voorbeelden hiervan zijn de herinrichting van de Eemhoeve, bewonersinitiatief de Schellerdriehoek en het projectplan dat samen met ouders is opgesteld.

Zorgtechnologie

Toegankelijk Zwolle werkt samen met de Technologie en Zorg Academie IJssel-Vecht. De ervaringsdeskundigen delen hun ervaringen tijdens een maandelijkse voorlichting aan studenten en zorgprofessionals over het gebruik van technologie en digitalisering in hun dagelijks leven. Waardoor er meer autonomie en zelfstandigheid ervaren wordt. Ook wordt deze kennis en ervaring meegenomen in het project Vitaal en Veilig Thuis, dat zich richt op ouderen die langer zelfstandig thuis willen wonen.

Wethouder Michiel van Willigen

Iedereen in Zwolle, met én zonder beperking, moet op een gelijkwaardige manier kunnen meedoen in de samenleving. Dat begint ermee dat je daar kunt komen waar de mensen en activiteiten zijn. Maar het gaat ook over toegankelijk vervoer, aangepaste woningen, begrijpelijke en toegankelijke informatie en gelijke kansen op werk. Daar werken wij aan!

Tips voor het verbeteren van de toegankelijkheid in andere gemeenten?

  1. Zorg voor een betaalde ondersteuner van de belangenbehartigingsgroep. Hierdoor ontstaat continuïteit en stabiliteit. Door deze functie te beleggen bij een welzijnsorganisatie zijn de lijnen kort. Zet daarbij in op iemand vanuit de doelgroep zelf.
  2. Zorg voor diversiteit in de belangenbehartigingsgroep, zodat een breed palet aan belangen vertegenwoordigd zijn.
  3. Train de ervaringsdeskundigen, zodat zij overstijgend naar inclusie en toegankelijkheid kunnen kijken.
  4. Praat met de ervaringsdeskundigen en niet over hen.
  5. Een stadsergonoom binnen de gemeentelijk organisatie die nauw samenwerkt met de belangenbehartigingsgroep, zorgt voor goede vertaling van binnen de gemeente naar buiten en visa versa.