Harderwijk

Gemeente Harderwijk is vereerd met een plaats in de top 5 van toegankelijke gemeenten. Maar we stellen ons bescheiden op. We zien het als een aanmoediging. Er is nog veel werk te doen! 

Deze content is beschikbaar na het accepteren van cookies.

In deze video gaat het Superteam langs bij de gemeente Harderwijk om te kijken hoe toegankelijk het er is.

Toegankelijkheid

De gemeente Harderwijk heeft de afgelopen jaren op verschillende manieren aan toegankelijkheid gewerkt. Bij verbouwingen van het zwembad, musea en het oude Stadhuis is de fysieke toegankelijkheid verbeterd. Er is aandacht gevraagd voor geleidelijnen, de verlichting in de openbare ruimte is aangepast en we hebben sinds 2020 een Werkgroep Toegankelijkheid met ervaringsdeskundigen.  

Inclusie

Toegankelijkheid maakt in Harderwijk deel uit van een breed scala aan activiteiten gericht op ‘inclusie’. Of het nu over vrije tijd, school, werk of vervoer gaat: íedereen moet mee kunnen doen! En zich welkom voelen! We trainen medewerkers in het omgaan met dementie, psychische klachten en het voorkomen van ‘hokjesdenken’. Met publiciteitscampagnes vragen we aandacht voor hoe inwoners onderling met elkaar omgaan. 

Harderwijk voelt als de plek waar ik thuis ben en mag zijn.

Helma van den Hoek Ervaringsdeskundige

Inwonersinitiatieven

Ook  inwoners zetten zich enthousiast in voor inclusie! Zoals maatjesprojecten, buurtmoestuinen die toegankelijk worden gemaakt en sportverenigingen die aan de slag willen met inclusie. Naast de Werkgroep Toegankelijkheid kennen we onder andere een Sociale Adviesraad, Regenboogambassadeurs en een Adviesteam van inwoners met een (licht) verstandelijke beperking. Ons credo ‘Harderwijk zijn wij samen’ is geen loze kreet. Het weerspiegelt daadwerkelijk de samenleving!

Deze content is beschikbaar na het accepteren van cookies.

Geluksgericht werken

Inclusie is nooit af! Leidend voor de gemeente is het ‘geluk’ van de inwoners. Zodat zij als mens tot hun recht komen! De eerste ervaringen zijn al opgedaan met een Geluksroute, voor mensen met een chronische ziekte of beperking die zich eenzaam voelen.

Dick Hermsen, ervaringsdeskundige

Ik ben vader van een dochter met een meervoudige beperking. En daarnaast ben ik begeleider van jongeren in een kwetsbare situatie. Harderwijk is een stad die groeit en meegaat met de wensen van de inwoners.

 

De weg die ingeslagen is gaat goed maar er moet nog veel worden gedaan aan de toegankelijkheid en zeker voor jongeren.

Helma van den Hoek, ervaringsdeskundige

Mentale uitdagingen maakten dat ik mij erg eenzaam voelde en lang buiten de maatschappij stond. Door maatwerk van de gemeente en aangereikte mogelijkheden is het gelukt om weer deel te kunnen nemen aan sport, cultuur en het leven.

Deze content is beschikbaar na het accepteren van cookies.

Projecten in Harderwijk over toegankelijkheid

Bij het inrichten van een nieuwe wandelgebied Wijde Wellen is er met grote regelmaat afstemming geweest met de werkgroep Toegankelijkheid. Deze samenwerking heeft geleid tot een mooie, functionele en toegankelijke inrichting van de openbare ruimte. Een plek van én voor iedereen. Zie meer op: https://www.harderwijksezaken.nl/veluwse-zaken-tv/v/699/de-wijde-wellen-harderwijk-grotendeels-aangepast-voor-mensen-met-een-beperking

Het nieuwe Marius van Dokkummuseum werd gevestigd in een monumentaal pand. Vraag was, hoe hierin een lift gepositioneerd kon worden. Uiteindelijk is een deel van de oude schouw gesloopt. Maar zijn wel bijna alle ruimtes toegankelijk! Evenals in het Stadsmuseum. Voor informatie over de toegankelijkheid van het Stadsmuseum, zie: https://www.stadsmuseum-harderwijk.nl/bezoek-tickets/

Wethouder Gert Jan van Noort

In Harderwijk wordt er op je gerekend!  Iedereen is welkom en moet mee kunnen doen. Het betekent ook dat we er van overtuigd zijn dat iedereen iets kan brengen aan een ander. Los van een fysieke, psychische, verstandelijke beperking of wat dan ook.

Tips voor het verbeteren van de toegankelijkheid in andere gemeenten?

Uiteindelijk gaat alles wat we als gemeente doen om de inwoners. En dan bedoelen we dus echt álle inwoners. Denk bij projecten vroegtijdig na over inclusie en toegankelijkheid.  Maak vervolgens tijd en capaciteit vrij om expertise van betrokken bewoners daadwerkelijk in te zetten. Soms kost het moeite om inwoners in een kwetsbare situatie te bereiken. Maar dat is geen reden om het niet te proberen!