Hardenberg

Als gemeente Hardenberg streven we er, samen met andere organisaties, naar om de meest inclusieve gemeente van Nederland te zijn. Toegankelijkheid is hierin een belangrijk onderdeel. In 2018 zijn we uitgeroepen tot Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. Door deze titel is het onderwerp toegankelijkheid nog meer gaan leven in onze samenleving.

Deze content is beschikbaar na het accepteren van cookies.

In deze video gaat het Superteam langs bij de gemeente Hardenberg om te kijken hoe toegankelijk het er is.

Wij zijn trots op de stappen die wij hebben gezet en op wat wij inmiddels hebben bereikt. Met de oprichting van de werkgroep inclusieve samenleving, die bestaat uit leden van de participatieraad, het Platform Inclusief gemeente Hardenberg (PIgH) en raadsleden is er nog meer aandacht voor het onderwerp. We doen het al behoorlijk goed op het gebied van fysieke toegankelijkheid. Zo worden onze eigen gebouwen altijd gebouwd met het ITS-keurmerk. Hebben mensen met een beperking veel aandacht in ons woonprogramma. En kijkt PIgH altijd mee met ontwikkelingen in het openbaar gebied.

De gemeente Hardenberg heeft toegankelijkheid hoog in het vaandel staan.

Johan Smith Ervaringsdeskundige

Nu werken we aan de volgende stap waarbij een brede kijk op toegankelijkheid belangrijk is. Hiermee bedoelen we dat naast de fysieke toegankelijkheid ook gewerkt wordt aan toegankelijke informatie en communicatie en toegankelijke dienstverlening. Door bewust te zijn van deze drie vormen van toegankelijkheid kunnen wij onze inwoners met een beperking nog beter helpen om volwaardig en in gelijkheid deel te nemen in de samenleving.  Wil je meer weten? Neem eens een kijkje op https://www.hardenberg.nl/inwoners/zorg/zorg-en-welzijn-vervolg/inclusieve-samenleving.html.

Johan Smith, ervaringsdeskundige

Mijn naam is Johan Smith. In 2011 heb ik een motor ongeluk gehad. Hierdoor heb ik een prothese en ben ik verlamd geraakt aan mijn linkerarm. Ik werk 2 dagen per week op de zorgboerderij de Meulenhorst. Daarnaast verzorg ik af en toe presentaties.

Karin van der Haar, participatieadviseur

Ik stimuleer de werkgevers in de omgeving Hardenberg. Ik ben een “ervaren” participatieadviseur. Ik doe met PIgH veel meer voor de inwoners van Hardenberg wanneer zij het moeilijk krijgen.

 

De toegankelijkheid van Hardenberg is goed! Er zitten een heleboel werkgevers die willen helpen de participatiewet goed uit te voeren. En de gehandicapten die kunnen zo naar bedrijven toe voor een hapje eten of voor een vakantie.

Projecten in de gemeente Hardenberg over toegankelijkheid

Zorgeloos Vechtdal. Het doel is dat iedereen ongehinderd deel kan nemen aan het vrijetijdsaanbod en zorgeloos kan genieten van de rust, ruimte en natuur in Vechtdal Overijssel.

Pro Hardenberg zal samen met de gemeente (team Werk) in een pilot training de voormalige leerlingen van praktijk en speciaal onderwijs in 8 avonden meenemen in het ontwikkelen van werknemersvaardigheden om de werkkwaliteit van de deelnemers te verhogen.

Vanaf 2020 zijn we aangesloten bij Direct Duidelijk Doen. Dit is een landelijke overheidscampagne om duidelijker te communiceren met inwoners.

Wethouder Mary Looman

Toegankelijkheid is dé randvoorwaarde om mee te doen in onze samenleving. We beseffen ons dit goed en dit heeft onze doorlopende aandacht. Uw stem geeft ons de bevestiging dat we op de goede weg zijn. En geeft ons nog meer energie om te blijven werken aan toegankelijkheid.

Tips voor het verbeteren van de toegankelijkheid in andere gemeenten?

  • Probeer alles wat je doet op het gebied van toegankelijkheid samen te doen met ervaringsdeskundigen.
  • Zorg voor een ambtelijke aanjager die het thema constant onder de aandacht brengt van zijn collega’s en andere organisaties in de gemeente. Probeer ambassadeurs te krijgen in de verschillende domeinen van het ambtelijke orgaan.
  • Geef als gemeente het goede voorbeeld.
  • Begin bij fysieke toegankelijkheid, omdat dit het meest tastbaar is. Ga daarna verder met de toegankelijkheid van informatie en communicatie.