10 juni Webinar digitale toegankelijkheid

informatie

Donderdag 10 juni organiseert het aanjaagteam digitale toegankelijkheid van de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) een webinar over het belang van digitale toegankelijkheid. De webinar is vrij toegankelijk en richt zich op alle overheidsmedewerkers die zich bezighouden met het thema. Aanmelden kan via www.4toegankelijkheid.nl; op de dag zelf om 8 uur ’s ochtends ontvangt u dan de Zoom-link.

Tijdens de webinar gaat Frits Karskens van SIMgroep het gesprek aan met Maurice Hoogeveen (oud-wethouder van de gemeente Assen) en Yousuf Yousufi (raadslid in de gemeente Hoorn), de ambassadeurs van het aanjaagteam digitale toegankelijkheid van de VNG. Ze zullen het hebben over het belang van digitale toegankelijkheid en praktische tips geven om zelf aan de slag te gaan. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen over een bezoek van Maurice of Yousuf aan jouw gemeente.

Voorafgaand aan de webinar spreken we met Maurice over het belang van digitale toegankelijkheid. Digitale toegankelijkheid gaat over de begrijpelijkheid van websites en apps. Bijvoorbeeld voor mensen die slechthorend of doof zijn, niet goed kunnen zien of blind zijn, of moeite hebben met lezen en het begrijpen van teksten.

In deze corona-tijd, waarin we veel meer afhankelijk zijn van online informatie en contact is digitale toegankelijkheid belangrijker dan ooit. Maurice: “In het VN-verdrag handicap staat dat iedereen mee moet kunnen doen. Dus ook mensen met een beperking. Dan kan het niet zo zijn dat de overheid digitaal niet toegankelijk is. Dat zou namelijk betekenen dat een deel van de mensen niet mee kan doen.”

Samen met ambassadeur Yousuf spreekt Maurice daarom de komende tijd alle 352 gemeenten van Nederland over het belang van digitale toegankelijkheid. Maurice: “We zijn op 1 maart begonnen en hebben nu ruim 50 gemeenten gesproken. Het doel is om alle gemeenten van Nederland te spreken over digitale toegankelijkheid. Je bent er namelijk niet met een toegankelijkheidsverklaring. Ook degene die software en websites bouwen moeten toegankelijkheid meenemen in hun ontwerp. De mensen die content maken moeten er rekening mee houden en ook bestuurlijke aandacht is nodig.”

Daarbij hoeft niet gelijk alles goed te gaan, het belangrijkste is om met het thema aan de slag te gaan. “We willen een positieve benadering dus hebben een inclusieve samenleving als doel. Digitale toegankelijkheid  moet net zo logisch zijn als fysieke toegankelijkheid. Het gaat erom aan de slag te durven gaan, van elkaar te leren en stappen te zetten. Niet om pas over digitale toegankelijkheid te beginnen als je denkt alles perfect op orde te hebben.” De webinar over digitale toegankelijkheid vindt aanstaande donderdag 10 juni plaats van 10.00 uur tot 11.00 uur. Meer informatie vindt u op: https://vng.nl/agenda/online-sessie-vng-aanjaagteam-digitale-toegankelijkheid.