Verkiezing

Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland

De gemeente Stein is in 2021 verkozen tot de meest toegankelijke van Nederland voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Gefeliciteerd Stein! De gemeente Zwolle heeft de aanmoedigingsprijs gewonnen.

In dit beeld zijn alle vijf leden van het Superteam gecompileerd tot een mens. Het Superteam is een van talentvolle makers met een beperking die verslag doen van de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. Je ziet vijf cirkels waarin van ieder lid van het Superteam een stukje te zien is. Deze vijf cirkels maken een beeld van één persoon. De abstracte verbeelding staat symbool voor toegankelijkheid en inclusie.

Gemeente Stein is de winnaar! Zwolle wint de aanmoedigingsprijs.

De gemeente Stein heeft de titel Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland 2021 gewonnen. De gemeente Stein springt eruit met hun Sociale Inclusie Agenda, waarin op een duidelijke en toegankelijke manier het beleid is opgeschreven. De gemeente vertaalt de ambities ook naar daden, op alle domeinen zijn ze bezig met de realisatie van toegankelijkheid. De gemeente Zwolle heeft de aanmoedigingsprijs gewonnen.

Lees meer

Deze gemeenten stonden in de top 12

Waarom deze verkiezing?

In 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag Handicap ondertekend. Dit verdrag maakt duidelijk dat mensen met een beperking of chronische ziekte recht hebben op gelijke behandeling en mee moeten kunnen doen. Dat is belangrijk om zo de samenleving toegankelijk en inclusief te maken voor mensen met een beperking.  Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. Om dit voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat de toegankelijkheid op zes levensdomeinen voor iedereen goed voor elkaar is. Deze levensdomeinen zijn: onderwijs en ontwikkeling, thuis, werk en inkomen, vrije tijd, vervoer en welzijn, gezondheid en ondersteuning.

Lees meer over de verkiezing
Foto van Eva Eikhout, presentatrice van het Superteam De afbeelding bestaat uit twee foto’s. De foto’s zijn versneden, waardoor je Eva op twee verschillende manieren ziet. De hoofdfoto bestaat uit een portretfoto waarbij Eva recht in de camera kijkt. In de uitsnijding zie je Eva lachen naar een miniatuur uitgave van een potje Nutella. Deze klemt ze tussen haar nek en arm. Dit is Eva haar manier om iets vast te houden, want ze heeft korte armen.

Dat iedereen op zijn minst door de voordeur naar binnen kan. Dat is waar toegankelijkheid voor mij begint.

Eva Eikhout Presentator BNNVARA

Deze content is beschikbaar na het accepteren van cookies.

Video waarin het Superteam van makers en ervaringsdeskundigen de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland aftrapt.

Wat is toegankelijkheid eigenlijk en waarom is het belangrijk?

In Nederland wonen ruim 17 miljoen mensen. Allemaal mogen ze meedoen. Maar kunnen ze ook echt meedoen? Voor ruim 4 miljoen mensen met een beperking is dat soms lastig. Zij hebben allerlei soorten beperkingen: lichamelijke, verstandelijke en zintuiglijke beperkingen, psychische kwetsbaarheden en chronische ziekten. De Nederlandse maatschappij is voor hen nog niet altijd goed ingericht. Daardoor kunnen zij vaak geen gebruik maken van plekken en voorzieningen. En ervaren ze moeilijkheden op een of meerdere levensdomeinen.

Lees meer over toegankelijkheid

Deze content is beschikbaar na het accepteren van cookies.

Het Superteam brengt verslag uit van de verkiezing

Het Superteam doet verslag van de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. Het team bestaat uit Eva Eikhout, Mari Sanders, Zjos Dekker, Wirin Jewlal en Deborah Cameron. De leden van het Superteam zijn allemaal talentvolle makers met een eigen rol tijdens de verkiezing. De een kan goed regisseren, de ander kan goed organiseren, weer een ander kan goed interviewen. Ook hebben ze allemaal een beperking, waardoor ze uit eigen ervaring weten waar deze verkiezing over gaat en waarom toegankelijkheid zo belangrijk is.  Samen brengen ze de verkiezing in beeld met video’s, artikelen en social media posts.

Leer het Superteam kennen
Een foto van Mari Sanders. In deze foto zijn twee gaten gesneden waarin je Mari Sanders een camera ziet vasthouden. Hij zwaait op deze tweede foto ook naar de camera.